Câu chuyện giáo dụcCâu chuyện giáo dục

(Kể chuyện cho bé) Anna and the Dancing Goose

Đăng ngày 09/11/2017 03:16
Câu chuyện: Anna and the dancing Goose
Thể hiện: Phạm Giáng My, Lớp 5B1Download!

Anna loved Easter. She loved the flowers. She loved the Easter eggs her grandmother brought. Anna’s mother put the Easter eggs on the shelf. “These eggs are very old,”
her mother said. “Grandmother brought this for you,”her mother said. “A music box!” Anna said. The music box played. The doors opened. “Is that a dancing goose?” Anna asked. Anna sat by her grandmother. “Why is there a dancing goose in a blue egg?” Anna asked. “There is an old story about this goose,” said her grandmother. “Will you read it to me?” asked Anna. Her grandmother began the story. “Once there was a kind old woman. She lived far away from her family.

She felt very alone.” “The old woman sat by her fire at night. She played her music box. She loved the music, but she didn’t dance.” “One day, she saw a goose in the snow. It was hurt. She took the goose home to help it,” her grandmother read. “Soon the goose was well again. The goose laid one blue egg to thank the kind woman. Then the goose flew away’’. “The old woman took care of the blue egg all winter. One day there was a crack! Then there was a peep!” she read to Anna. “A baby goose!” Anna said. “The baby goose loved the kind woman. The goose stayed with her always. The woman never felt alone again,” read her grandmother. “Now the woman played her music box by the fire. And she and the goose danced!” she read. “That’s my dancing goose!” Anna said. “I loved that story!” Anna said. And Anna and the dancing goose danced around and around her grandmother.

THE END

Câu chuyện bạn Phạm Giáng My vừa kể nằm trong Dự án Sách nói của Vinschool, được triển khai trong hội sách Bookfair 2017: Đây là dự án bao gồm các câu chuyện cổ tích Việt Nam và Thế giới, truyện ngụ ngôn… được đọc, kể lại và thu âm bởi chính học sinh Vinschool. Trong đó, 50% các câu chuyện sẽ được kể bằng tiếng Anh. Sách nói sẽ được phát hành trên website của Nhà trường để Phụ huynh khối Mầm non và Tiểu học có thể bật cho con nghe, đồng thời Vinschool sẽ dành tặng cho trẻ em các trường khiếm thị như một dự án xã hội của các bạn học sinh.