Câu chuyện giáo dụcCâu chuyện giáo dục

(Kể chuyện cho bé) Hippo’s Toothache

Đăng ngày 09/11/2017 03:17
Câu chuyện: Hippo’s toothache
Thể hiện: Nguyễn Ngọc Minh, Lớp 3B2Download!

Harry Hippo awoke early one morning. “OWWWW!” he moaned. “I have a horrible, terrible toothache.” Harry moaned and groaned. He moaned and groaned so loudly he woke up everyone. “What is wrong?” they asked. “Why is Harry moaning and groaning so loudly?” “Harry has a toothache,” said his wife, Harriet. “What shall we do?” asked Polly the parrot. “We will have to pull out the tooth,” said Harriet. “But who will pull it out?” asked Polly. “I will,” said Milly the gorilla. “But how will you pull it out?” asked Ziggy the lion. Milly went off to find a vine. She tied the vine to Harry’s tooth, and she pulled on the vine. She pulled and pulled, but the tooth did not come out. “Let me help,” said Ziggy. So Ziggy and Milly pulled, but the tooth did not come out. “What will we do now?” asked Polly. “I have an idea,” said Milly. They took Harry to a cliff and tied the vine to a big rock. They pushed the rock over the cliff. But Harry’s tooth did not come out. “Now what?” asked Ziggy. “I have a better idea,” said Polly, and she flew off. Harry moaned and groaned even louder. Later, Polly came back with Ella the elephant. “Ella will help us pull Harry’s tooth,” said Polly. They tied the vine to Ella. She pulled and pulled, but still the tooth did not come out. Then out of the jungle crept a mouse. Ella saw the mouse and took off running very fast. Out came Harry’s tooth. Harry stopped moaning and groaning. Once again the jungle was quiet. Everyone was happy, especially Harry.

THE END

Câu chuyện bạn Nguyễn Ngọc Minh vừa kể nằm trong Dự án Sách nói của Vinschool, được triển khai trong hội sách Bookfair 2017: Đây là dự án bao gồm các câu chuyện cổ tích Việt Nam và Thế giới, truyện ngụ ngôn… được đọc, kể lại và thu âm bởi chính học sinh Vinschool. Trong đó, 50% các câu chuyện sẽ được kể bằng tiếng Anh. Sách nói sẽ được phát hành trên website của Nhà trường để Phụ huynh khối Mầm non và Tiểu học có thể bật cho con nghe, đồng thời Vinschool sẽ dành tặng cho trẻ em các trường khiếm thị như một dự án xã hội của các bạn học sinh.