Câu chuyện giáo dụcCâu chuyện giáo dục

(Kể chuyện cho bé) The Gingerbread Man

Đăng ngày 07/11/2017 11:49

Câu chuyện: The Gingerbread Man

Thể hiện: Nguyễn Thế Minh, Lớp 10A7


Download!

Once upon a time, there were a little old woman and a little old man who lived in a little cottage near the river. The little old woman and the little old man were hungry, so the little old woman decided to bake a gingerbread man.

She made a big batch of gingerbread dough, then rolled it flat and cut it in the shape of a gingerbread man. She gave him raisins for eyes, a cinnamon drop for a mouth, and chocolate chips for buttons. Then she put the gingerbread man in the oven to bake.

When the gingerbread man was done, the little old woman opened the oven door, but before she could take him out, the gingerbread man jumped up and ran through the kitchen and out of the cottage shouting, "Don't eat me!"

The little old woman ran after the gingerbread man. "Stop," she yelled. But the gingerbread man ran even faster, chanting, "Run, run as fast as you can. You can't catch me, I'm the gingerbread man."

The gingerbread man ran into the garden and passed the little old man. "Stop," the little old man called out, "I want to eat you." But the gingerbread man ran even faster, chanting, "I've run away from a little old woman, and I can run away from you, I can. Run, run as fast as you can. You can't catch me, I'm the gingerbread man."

The little old man chased the gingerbread man, followed by the little old woman. But the gingerbread man ran too fast for them.

The gingerbread man ran through the yard and passed a pig. "Stop," the pig snorted, "I want to eat you." But the gingerbread man ran even faster, chanting, "I've run from a little old woman and a little old man, and I can run away from you, I can. Run, run as fast as you can. You can't catch me, I'm the gingerbread man."

The pig chased the gingerbread man, followed by the little old woman and the little old man. But the gingerbread man ran too fast for them.

The gingerbread man passed a cow by the barn. "Stop," the cow mooed, "I want to eat you." But the gingerbread man ran even faster, chanting, "I've run from a little old woman and a little old man and a pig, and I can run away from you, I can. Run, run as fast as you can. You can't catch me, I'm the gingerbread man."

The cow chased the gingerbread man, followed by the pig and the little old woman and the little old man. But the gingerbread man ran too fast for them.

The gingerbread man passed a horse in the field. "Stop," the horse neighed, "I want to eat you." But the gingerbread man ran even faster, chanting, "I've run from a little old woman and a little old man and a pig and a cow, and I can run away from you, I can. Run, run as fast as you can. You can't catch me, I'm the gingerbread man."

The horse chased the gingerbread man, followed by the cow, the pig, and the little old woman and the little old man. But the gingerbread man ran too fast for them.

Then the gingerbread man reached a wide river, but he didn't know how to swim. A sly and hungry fox saw the gingerbread man and said, "Jump on my tail, and I'll take you across the river!"

The gingerbread man thought to himself, "I'll be safe on his tail." So he jumped on the fox’s tail and they started across the river.

Halfway across the river, the fox barked, "You're too heavy for my tail, jump on my back." So the gingerbread man jumped on the fox’s back.

Soon, the fox said, you’re too heavy for my back, jump onto my nose." So the gingerbread man jumped on the fox’s nose. But as soon as they reached the riverbank, the fox flipped the gingerbread man into the air, snapped his mouth shut, and ate the gingerbread man.

And that was the end of the gingerbread man.

THE END.

 

Câu chuyện bạn Nguyễn Thế Minh vừa kể nằm trong Dự án Sách nói của Vinschool, được triển khai trong hội sách Bookfair 2017: Đây là dự án bao gồm các câu chuyện cổ tích Việt Nam và Thế giới, truyện ngụ ngôn… được đọc, kể lại và thu âm bởi chính học sinh Vinschool. Trong đó, 50% các câu chuyện sẽ được kể bằng tiếng Anh. Sách nói sẽ được phát hành trên website của Nhà trường để Phụ huynh khối Mầm non và Tiểu học có thể bật cho con nghe, đồng thời Vinschool sẽ dành tặng cho trẻ em các trường khiếm thị như một dự án xã hội của các bạn học sinh.