Chương trình giáo dụcChương trình Hè

Trường Trung học Vinschool (HN)Tham khảo thực đơn Trại hè Vinsers Hội nhập tại đây
Tin liên quan: 
Chương trình Hè dành cho học sinh Khối Tiểu học