Cuộc sống học đườngDịch vụ bán trú

Dưới đây là thực đơn tháng 01/2019 dành cho học sinh Khối Trung học (Miền Nam)

(*) Thực đơn có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế nhưng không làm ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của học sinh.