Cuộc sống học đườngDịch vụ bán trú

Dưới đây là thực đơn tháng 11/2018 dành cho học sinh Khối PTLC. 

(*) Thực đơn có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế nhưng không làm ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của học sinh.