Trường Mầm non Vinschool (Miền Bắc)

Dưới đây là thực đơn tháng 10/2018 dành cho học sinh Mầm non
(*) Thực đơn có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế nhưng không làm ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của học sinh. 

Những học sinh đi dã ngoại sẽ có thực đơn riêng, những học sinh dị ứng với một số món ăn thì sẽ có món ăn thay thế và vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng.