Trường Tiểu học Vinschool Times City

Dưới đây là thực đơn tháng 01/2018 dành cho học sinh Khối Tiểu học. Tải về

(*) Thực đơn có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế nhưng không làm ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của học sinh.