Trường Tiểu học Vinschool Times City

Dưới đây là thực đơn tháng 04/2018 dành cho học sinh Khối Tiểu học. 
(*) Thực đơn có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế nhưng không làm ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của học sinh.