Cuộc sống học đườngDịch vụ xe buýt

Ghi chú:
- PH lựa chọn điểm đón phù hợp và ghi mã số điểm vào Phiếu đăng ký đón trả Học sinh.
- PH đăng ký sử dụng dịch vụ xe buýt của Nhà trường đọc và thực hiện đúng "Cam kết sử dụng dịch vụ xe đưa đón học sinh của Trường PTLC Vinschool".
- Các trường hợp đăng ký điểm đón riêng lẻ và ngoài danh sách này được xác định là đăng ký đón tại nhà. 
- Trường hợp có trên 5 học sinh đăng ký đón tại cùng một điểm và điểm đón gần nhất trong danh sách trên cách điểm mới này trên 1km, Nhà trường sẽ cân nhắc mở thêm điểm đón cố định mới. 
- Điểm trả có thể là Điểm đối diện Điểm đón tùy lộ trình tuyến và điều kiện giao thông thực tế. 
- Nhà trường sẽ phản hồi kết quả xếp tuyến 07 ngày trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ. 
- Danh sách điểm đón cố định có thể thay đổi tùy theo tình hình đăng ký thực tế và được cập nhật thường xuyên trên website của Nhà trường. 
- Nhà trường không nhận đưa đón tại các điểm đón, địa chỉ có khoảng cách đường đi tới trường từ 20km trở lên đối với Học sinh PTLC và từ 15km trở lên đối với học sinh mầm non.