Âm nhạc không biên giới lần 3 - Ca khúc Trái tim âm nhạc