Cuộc sống thường ngày - 28_4_2015: Chương trình giao lưu "Âm nhạc không biên giới"