Đêm giao lưu âm nhạc không biên giới - Ca khúc "Let there be peace on earth"