Lễ khai giảng của Trường PTLC Vinschool năm học 2014 - 2015