Tiết mục hòa tấu "Những khúc nhạc vui" - Hội diễn chào mừng ngày 20/11