[VINSCHOOL BOOK FAIR 2014] - Bản tin thời sự 18h30 - Đài truyền hình Hà Nội