[VINSCHOOL BOOK FAIR 2014] Tiểu phẩm "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" - Khối 1