[VINSCHOOL BOOK FAIR 2014] Tiểu phẩm "Tắt đèn" - Đội Khối 8