Giới thiệuĐội ngũ giáo viên

Giáo viên tiêu biểu

Cô. Đỗ Thị Thu Hiền
Hiệu phó trường Tiểu học Times City
1974
Thành tích và Kinh nghiệm:
'- Nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường Phổ thông liên cấp Olympia
- Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố
- Giáo viên dạy giỏi cấp Quận
- Giải Nhì Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua
- Danh hiệu Giỏi việc nước - Đảm việc nhà

Giáo viên tiêu biểu khác