Giới thiệuĐội ngũ giáo viên

Giáo viên tiêu biểu

Cô. Holly Przybylo
Giáo viên tiếng Anh
1988

Kinh nghiệm và Thành tích
- Thạc sỹ chuyên ngành Tâm lý học và Văn hóa học, Đại học Walden (Mỹ)

- Chứng chỉ TEFL
- 3 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh tại Việt Nam

Giáo viên tiêu biểu khác