Giới thiệuĐội ngũ giáo viên

Giáo viên tiêu biểu

Cô. Nguyễn Thị Hà
Giám đốc Mầm non miền Bắc
Thạc sĩ
1985
Kinh nghiệm và Thành tích
- Thạc sĩ Quản lý giáo dục
- Cử nhân Giáo dục mầm non
- Nguyên Hiệu trưởng trường MN Nguyễn Chí Thanh năm học 2015 - 2016
- Nguyên Hiệu trưởng trường MN Royal City R5 năm học 2016 - 2017

Giáo viên tiêu biểu khác