Giám Đốc / Điều Phối Viên Chương Trình Kỹ Năng Và Giáo Dục Phẩm Chất

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1.Xây dựng và phát triển chương trình
- Là đầu mối điều phối việc thiết kế chương trình Kỹ năng Thế kỷ 21, Kỹ năng sống, Giáo dục phẩm chất cho học sinh khối 1 đến khối 12.
- Xây dựng và triển khai hoạt động trong mảng quan hệ quốc tế
- Rà soát và điều chỉnh chương trình cho phù hợp với thực tế triển khai.
2. Triển khai thực hiện chương trình
- Đào tạo
- Dự giờ nhằm hỗ trợ và đánh giá việc thực hiện chương trình của giáo viên.
- Định kỳ tổ chức việc đánh giá công tác dự giờ để kịp thời có các điều chỉnh/ chấn chỉnh.
- Kiểm tra, giám sát việc công việc của Chuyên viên Quan hệ quốc tế, Chuyên viên Kỹ năng.
3. Đánh giá học sinh
- Hướng dẫn đánh giá học sinh trên cơ sở các bộ tiêu chuẩn đã xây dựng.
4. Truyền thông
- Tổ chức và tham gia các buổi hội thảo dành cho PHHS nhằm truyền thông về chương trình.
- Nâng cao nhận thức của cộng đồng và tạo hiệu ứng về chương trình Kỹ năng Thế kỷ 21, Kỹ năng sống và Giáo dục phẩm chất.
5. Phát triển mạng lưới đối tác và cập nhật xu hướng mới
- Tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
- Nghiên cứu các xu hướng mới trong lĩnh vực phụ trách nhằm liên tục cập nhật thông tin, xu hướng mới về chương trình.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
I. TINH THẦN THÁI ĐỘ:
1. Thể hiện vai trò thủ lĩnh, đứng mũi chịu sào, dám dấn thân, đảm đương mọi nhiệm vụ được phân công, được cán bộ dưới quyền nể phục.
2. Luôn thể hiện bản lĩnh, sự khẩn trương, quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh, ỷ lại.
3. Luôn làm việc khẩn trương với tính thần phục vụ cao, giải quyết nhanh, dứt điểm thỏa đáng các vấn đề của đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.
4. Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Tập đoàn.