Tuyển dụng chuyên viên Tuyển dụng

Đăng ngày 14/03/2018 01:08

Mô tả công việc:
 • Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng giáo viên nước ngoài 
 • Tổ chức tuyển dụng giáo viên nước ngoài bao gồm đăng thông tin tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ, điều phối lịch phỏng vấn, gửi thư mời làm việc…
 • Lập nguồn dữ liệu hồ sơ ứng viên
 • Tiếp nhận, hướng dẫn Giáo viên mới
 • Làm các thủ tục cho giáo viên nước ngoài: hợp đồng, các loại giấy phép lao động (Work permit), gia hạn Visa, hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ việc
 • Tư vấn cho giáo viên nước ngoài các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học/Thạc sĩ chuyên ngành Tiếng Anh, ứng viên đi du học về là một lợi thế
 • Kỹ năng giao tiếp (nói và viết tốt)
 • Tiếng Anh giỏi cả kỹ năng giao tiếp và viết
 • Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, phân tích và giải quyết vấn đề
 • Tác phong chuyên nghiệp, tự tin
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tuyển dụng Giáo viên Nước ngoài
Hạn nhận hồ sơ đến hết 15/04/2018

·        Mô tả công việc:

-        Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng giáo viên nước ngoài

-        Tổ chức tuyển dụng giáo viên nước ngoài bao gồm đăng thông tin tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ, điều phối lịch phỏng vấn, gửi thư mời làm việc…

-        Lập nguồn dữ liệu hồ sơ ứng viên

-        Tiếp nhận, hướng dẫn Giáo viên mới

-        Làm các thủ tục cho giáo viên nước ngoài: hợp đồng, các loại giấy phép lao động (Work permit), gia hạn Visa, hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ việc

-        Tư vấn cho giáo viên nước ngoài các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự

·        Yêu cầu:

-        Tốt nghiệp Đại học/Thạc sĩ chuyên ngành Tiếng Anh, ứng viên đi du học về là một lợi thế

-        Kỹ năng giao tiếp (nói và viết tốt)

-        Tiếng Anh giỏi cả kỹ năng giao tiếp và viết

-        Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, phân tích và giải quyết vấn đề

-        Tác phong chuyên nghiệp, tự tin

-        Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tuyển dụng Giáo viên Nước ngoài

·        Mô tả công việc:

-        Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng giáo viên nước ngoài

-        Tổ chức tuyển dụng giáo viên nước ngoài bao gồm đăng thông tin tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ, điều phối lịch phỏng vấn, gửi thư mời làm việc…

-        Lập nguồn dữ liệu hồ sơ ứng viên

-        Tiếp nhận, hướng dẫn Giáo viên mới

-        Làm các thủ tục cho giáo viên nước ngoài: hợp đồng, các loại giấy phép lao động (Work permit), gia hạn Visa, hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ việc

-        Tư vấn cho giáo viên nước ngoài các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự

·        Yêu cầu:

-        Tốt nghiệp Đại học/Thạc sĩ chuyên ngành Tiếng Anh, ứng viên đi du học về là một lợi thế

-        Kỹ năng giao tiếp (nói và viết tốt)

-        Tiếng Anh giỏi cả kỹ năng giao tiếp và viết

-        Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, phân tích và giải quyết vấn đề

-        Tác phong chuyên nghiệp, tự tin

-        Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tuyển dụng Giáo viên Nước ngoài