Góc phụ huynhThông báo

Thông báo V/v: Đăng kí khám chữa bệnh học sinh năm học 2017 - 2018

Đăng ngày 25/09/2017 12:23

- Phiếu đăng kí khám chữa bệnh: Tải về tại đây

- Danh sách điểm khám chữa bệnh của BHYT: Tải về tại đây

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu