Góc phụ huynhThông báoTiểu học Vinschool (Miền Bắc)

Thông báo: danh mục đồ dùng học tập năm học 2017 - 2018

Đăng ngày 05/08/2017 05:14

HỆ TIÊU CHUẨN:

- Danh mục đồ dùng học tập Khối 1 xem tại đây

- Danh mục đồ dùng học tập Khối 2 xem tại đây

- Danh mục đồ dùng học tập Khối 3 xem tại đây

- Danh mục đồ dùng học tập Khối 4 xem tại đây

- Danh mục đồ dùng học tập Khối 5 xem tại đây

- Danh mục đồ dùng học tập dành cho học sinh THCS xem tại đây

HỆ SONG NGỮ CAMBRIDGE:

- Danh mục đồ dùng học tập Khối 1 xem tại đây

- Danh mục đồ dùng học tập Khối 2 xem tại đây

- Danh mục đồ dùng học tập Khối 3 xem tại đây

- Danh mục đồ dùng học tập Khối 4 xem tại đây

- Danh mục đồ dùng học tập Khối 5 xem tại đây

- Danh mục đồ dùng học tập dành cho học sinh THCS xem tại đây

Mọi thông tin thắc mắc về đồ dùng học tập, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ trực tiếp với Giáo viên chủ nhiệm lớp.

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu