Góc phụ huynhThông báoTrung học Vinschool (Miền Bắc)

Thông báo thanh quyết toán Bảo hiểm Y tế năm học 2016 - 2017

Kính gửi Quý Phụ huynh,
Ngày 13/6/2014, Quốc Hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) số 25/2008/QH12. Luật BHYT sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, theo đó, học sinh sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT. Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) không trực tiếp thu của học sinh mà thông qua các trường học là đơn vị thu hộ chi hộ. Vinschool là đơn vị thu hộ chi hộ cho Cơ quan BHXH thuộc Quận Hai Bà Trưng.
Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh Vinschool có Thẻ BHYT ngay từ đầu năm học, Vinschool đã tổ chức tạm thu phí BHYT ở mức tạm tính 550,000 đồng. Căn cứ vào văn bản hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên năm học 2016 – 2017 số 596/HD-BHXH.HBT mới được ban hành ngày 19/8/2016 của cơ quan bảo hiểm Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội về mức đóng BHYT, Nhà trường xin gửi tới Quý Phụ huynh các thông tin cập nhật để thanh quyết toán phí Bảo hiểm Y tế như sau:
* Đối với những Phụ huynh chưa đóng BHYT: đề nghị Phụ huynh nhanh chóng hoàn tất thủ tục đóng phí BHYT trước ngày 14/10/2016 tại Phòng Tuyển sinh Trường PTLC Vinschool hoặc chuyển khoản. Do đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc, Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp không đóng phí BHYT. 
* Đối với những phụ huynh đã đóng BHYT (số tiền tạm thu 550,000 đồng): Nhà trường sẽ căn cứ vào cách tính theo bảng dưới đây để quyết toán (giảm trừ hoặc thu thêm) vào thông báo thu phí của học kỳ II, hoặc quyết toán năm học 2016 - 2017 đối với những Phụ huynh đã nộp học phí cả năm. 
Cách tính phí BHYT:
Việc tính phí BHYT được thực hiện từ sau tháng hết hạn của thẻ BHYT được cấp lần trước đến 31/12/2017.
Học sinh đóng 70%, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%.
Mức đóng BHYT = Mức lương cơ sở 1,210,000đ * 4,5% * Số tháng tham gia * 70%

Lưu ý:
* Học sinh có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân công an, thân nhân quân đội, thân nhân người có công, hộ gia đình đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ thì không phải tham gia đóng BHYT tại trường, nhưng phải cung cấp bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) cho Nhà trường để báo cáo cấp trên theo quy định.
* Đối với các học sinh từ Khối 2 đến Khối 12 mới vào Vinschool từ năm học 2016-2017, nếu học sinh chưa mua BHYT bắt buộc tại trường cũ năm học trước và cũng không nằm trong nhóm đối tượng khác nêu trên, học sinh bắt buộc phải đăng ký mua BHYT tại Vinschool. Học sinh đăng ký với GVCN và hoàn tất việc đóng phí trước ngày 14/10/2016. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp không đóng BHYT.
* Đối với các học sinh Khối 12 có nguyện vọng mua BHYT đến hết 30/9/2017, học sinh cần đăng ký với GVCN và hoàn tất việc đóng phí trước ngày 14/10/2016.
Trân trọng.
Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2016
BAN GIÁM HIỆU