Sự kiệnMầm nonVinschool Royal City (Hà Nội)

Hội Xuân Mầm non VRC

Thời gian: 9h00 – 17h00 ngày 7/2/2015
Địa điểm: Tại các cơ sở trường Mầm non Vinschool Times City, Vinhomes Riverside, Royal City
Đây không chỉ là một ngày hội dành cho học sinh và gia đình, mà còn là một hoạt động giáo dục của nhà trường nhằm mang đến cho học sinh những trải nghiệm, hiểu biết về văn hóa truyền thống Việt Nam, qua đó phát huy lòng tự hào và tự tôn dân tộc. Hội xuân Vinser cấp Mầm non năm nay chắc chắn sẽ đem đến những hoạt động thú vị và trở thành một điểm nhấn trong lịch năm học của nhà trường.