Sự kiệnMầm nonVinschool Royal City (Hà Nội)

Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

  • Mầm non Vinschool Royal City R1
Thời gian: 8h45 - 9h35, ngày 06/09/2017
Địa điểm: Sảnh ngoài tầng 1 tòa R1 – Royal City

  • Mầm non Vinschool Royal City R5
Thời gian: 9h00 - 9h55, ngày 06/09/2017
Địa điểm: Sảnh ngoài tầng 1 tòa R5 – Royal City