Sự kiệnMầm nonVinschool Royal City (Hà Nội)

Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 Trường Mầm non Royal City R5

- Thời gian: 8h30 - 11h30, ngày 23/5/2017
- Địa điểm: Trường xiếc Việt Nam