Sự kiệnMầm nonVinschool Royal City (Hà Nội)

Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 Trường Mầm non VRC R1

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 26/5/2017
Địa điểm: Trường Xiếc Việt Nam