Sự kiệnMầm nonVinschool Royal City (Hà Nội)

(HN) Ngày hội thể thao Vin Olympic - Mầm non Vinschool Times City R1

Khối nhà trẻ
- Thời gian: 
Ngày 23/3/2018
- Địa điểm: 
Trường Mầm non Vinschool Royal City R1

Khối mẫu giáo
- Thời gian: Ngày 28/3/2018
- Địa điểm:
Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF