Sự kiệnMầm nonVinschool Times City (Hà Nội)

HỌP PHỤ HUYNH

Thời gian: Ngày 23/5/2015
Địa điểm: Trường Mầm non Vinschool Times City
Đây sẽ là một buổi gặp gỡ, trao đổi để phụ huynh cùng Nhà trường nhìn lại sự tiến bộ, trưởng thành của các con trong suốt một năm học qua cũng như tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng giáo dục trong thời gian tới giữa phụ huynh và Nhà trường.