Sự kiệnMầm nonVinschool Times City (Hà Nội)

Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016

Đăng ngày 09/09/2015 02:17
Thời gian: 04/09/2015
Địa điểm: trường Mầm non Vinschool Times City - Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội


Thời gian: 8h00 - 9h00 ngày 05/09/2015
Địa điểm: trường Tiểu học Vinschool
Thời gian: 8h00 - 9h00 ngày 05/09/2015
Địa điểm: trường Tiểu học Vinschool

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu