Sự kiệnMầm nonVinschool Times City (Hà Nội)

Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

  • Mầm non Vinschool Times City T1 và T2
Thời gian:  9:00 - 9:45, ngày 06/09/2017
Địa điểm: Hội trường đa năng tòa T35 – Times City

  • Mẫu giáo Vinschool Times City T36
- Thời gian: 9h00 - 10h00, ngày 06/09/2017
- Địa điểm: Hội trường đa năng tòa T36 – Times City

  • Mầm non Vinschool Times City T8 và T9
- Thời gian:  T8: 1 ca 9:00 - 9:45, ngày 06/09/2017
                    T9 (2 ca):  Ca 1: 8:30 - 9:15 / Ca 2: 9:30 - 10:15, ngày 06/09/2017
Địa điểm: Phòng đa năng tòa T8 và T9 – Times City