Sự kiệnMầm nonVinschool Times City (Hà Nội)

Trung thu 2015

Đăng ngày 23/09/2015 12:09
Thời gian: Ngày 24 và 25 tháng 09 năm 2015
Địa điểm: Trường Mầm non Vinschool – Times City, cơ sở T1, T2, T8 và T9

Nội dung gồm có:
1. Ngày 24/09/2015:
  • Học sinh toàn trường làm bánh dẻo và bày mâm ngũ quả (đối với HS Alvin và Pooh)
  • Tiệc buffet liên hoan Trung Thu 2015
2. Ngày 25/09/2015
  • 9:30 - 10:00  Bày mâm ngũ quả (Nemo + Kitty + Bambi) + Biểu diễn văn nghệ 
  • 10:00 - 10:30: Hội Rước Đèn 2015
  • 15:00 - 15:30: HS liên hoan Trung Thu tại lớp
  • 16:15 - 17:15: Xem múa lân, sư tử
- Khu vực 1 (dành cho PH, HS T1 + T2): Khu vực đường phố giữa 2 tòa T1+T2 
- Khu vực 2 (dành cho PH, HS T8 + T9): Khu vực đường phố giữ 2 tòa T8 + T9

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu