Sự kiệnMầm nonVinschool Central Park (TP. HCM)

(HCM) Tổng kết năm học và Lễ ra trường Khối Alvin

- Thời gian: 14h30 – 17h00 ngày 27/05/2018
- Địa điểm: Trường Mầm non Vinschool Central Park