Sự kiệnMầm nonVinschool Gardenia (Hà Nội)

Back to school

Sự kiện "Back to school" của trường Mầm non Vinschool Gardenia sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:
- Thời gian: 7h30 đến 10h30 ngày 17 tháng 06 năm 2019
- Địa điểm: Trường Mầm non Vinschool Gardenia