Sự kiệnMầm nonVinschool Gardenia (Hà Nội)

(HN) Ngày hội thể thao Vin Olympic

- Thời gian: 8h30 - 11h00 Ngày 16/3/2018
- Địa điểm:
Sân Trường Mầm non Vinschool Gardenia