Sự kiệnMầm nonVinschool Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội)

Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 Trường Mầm non Vinschool Nguyễn Chí Thanh

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 26/5/2017
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu niên