Sự kiệnMầm nonVinschool Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội)

(HN) Ngày hội thể thao Vin Olympic

- Thời gian: Ngày 30/3/2018
- Địa điểm: 
Trường Mầm non Vinschool Nguyễn Chí Thanh