Sự kiệnMầm nonVinschool Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội)

Tổng kết năm học 2015 – 2016

Đăng ngày 12/05/2016 09:47
Thời gian: Ngày 25/5/2016
Địa điểm: Trường Mầm non Vinschool Nguyễn Chí Thanh
Sáng: Từ 9:30 đến 10:30 - Khối Nhà trẻ
Chiều: Từ 15:30 đến 17:00 - Khối Mẫu giáo

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu