Sự kiệnMầm nonVinschool Vinhomes Riverside (Hà Nội)

Back to school

Sự kiện "Back to school" của trường Mầm non Vinschool Vinhomes Riverside sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:
- Thời gian: 7h30 đến 10h30 ngày 17 tháng 06 năm 2019
- Địa điểm: Trường Mầm non Vinschool Vinhomes Riverside