Sự kiệnTiểu học

Giải Cờ Vua - Cờ Tướng trường Tiểu học Vinschool

* Giải Cờ Vua:
- Thời gian: 
+ Khối 3, 4, 5: Thứ 7, ngày 15/10/2016
+ Khối 1, 2: Thứ 7, ngày 22/10/2016
- Địa điểm: Căng-tin tầng 1, trường Tiểu học Vinschool, T36 Times City

* Giải Cờ Tướng:
- Thời gian: Thứ 7, ngày 29/10/2016
- Địa điểm: Căng-tin tầng 1, trường Tiểu học Vinschool, T36 Times City