Sự kiệnTiểu học

Học sinh Tiểu học thi giữa HKI

- Thời gian: Từ ngày 17/10 đến ngày 21/10
- Địa điểm: Học sinh làm bài thi tại lớp, Trường Tiểu học Vinschool, T35 và T36 Khu đô thị Times City.