Sự kiệnTiểu học

Hội thảo chương trình nghệ thuật Rockschool

- Thời gian: Từ 9h30 đến 11h00, thứ Bảy, ngày 10/12/2016
- Địa điểm: Tại phòng Hội đồng tầng 2, Trường Tiểu học Vinschool, T36 Khu đô thị Times City