Sự kiệnTiểu học

Hội thảo Giúp con hình thành năng lực Thông tin

Thời gian: 18:30 - 20:30, thứ Năm, 16/11/2017
Địa điểm: Nhà đa năng tầng 5 - Trường Trung học Vinschool Times City


Đăng ký tham gia sự kiện