Sự kiệnTiểu học

Họp phụ huynh

Thời gian: Ngày 24/5/2015 (Sáng – khối 1, 2. Chiều – khối 3, 4, 5)
Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool