Sự kiệnTiểu học

Họp phụ huynh học sinh (Tiểu học)

Đăng ngày 10/09/2015 11:24
- Thời gian: thứ Bảy, ngày 19/09/2015. Giờ họp của từng khối cụ thể như sau:
 Khối 1: 16h - 17h30
 Khối 2: 8h - 9h30
 Khối 3: 14h - 15h30
 Khối 4 & 5: 10h30 - 12h

- Địa điểm: Lớp học tương ứng của học sinh tại trường Tiểu học  Vinschool

(*) Lịch họp Phụ huynh được điều chỉnh so với Lịch năm học đã công bố để công tác chuẩn bị được chu đáo hơn; Thời gian và địa điểm cụ thể được gửi tới từng Quý Phụ huynh bằng giấy mời và tin nhắn.

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu