Sự kiệnTiểu học

Kiểm tra học kỳ I

Đăng ngày 30/11/2015 03:21
Thời gian: Từ ngày 15/12 đến ngày 18/12/2015.
Địa điểm: Trường PTLC Vinschool, T35-36 Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội.

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu