Sự kiệnTiểu học

Lễ tốt nghiệp, ra trường của học sinh lớp 5

- Thời gian: 9h15 - 11h, ngày 31/5/2017
- Địa điểm: Nhà Đa năng Tầng 4 Tiểu học T36