Sự kiệnTiểu học

Ngày hội Lãnh đạo Leader Day

Đăng ngày 16/05/2016 06:33
Thời gian: Sáng ngày 25/5/2016
Leader day là ngày hội của các học sinh Vinschool khi các em thực sự được làm chủ một hoạt động lớn của Nhà trường ở nhiều vai trò khác nhau.

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu