Sự kiệnTiểu học

Ngày hội Thể thao Sport Day

Thời gian: Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017
Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool